Nyproduktion av bostäder i Enskede 2022

I takt med att befolkningen och urbaniseringen ökar, ökar också samhällets behov av bostäder. Med detta i åtanke förbereder Enskede ett ambitiöst projekt inom nyproduktion som inleds 2023 och som syftar till att bygga många nya bostäder i hela kommunen. Flera stora företag kommer att involvera flera olika intressenter som måste arbeta tillsammans i varje steg av denna komplexa process, från början till slut. Som en förberedelse inför detta spännande projekt har ett arbetsflöde skapats för att se till att alla aktiviteter spåras och utförs på rätt sätt. Det här blogginlägget ger en omfattande översikt över bakgrundsinformationen bakom detta samt en inblick i vad som kan förväntas under loppet av detta utvecklingsprojekt!

Projektet kommer att involvera många olika intressenter, inklusive kommunen själv, arkitekter, byggentreprenörer, fastighetsägare med flera. I varje fas av byggandet måste deras ansvarsområden spåras för att se till att alla uppgifter slutförs inom den tilldelade tidsramen. Arbetsflödet börjar med ett inledande samråd mellan Enskede och de som har visat intresse för att delta i projektet, bland annat har en från Huddinge kommun visat intresse. Under detta skede övervakas framstegen genom en rad möten där olika team presenterar planerna för det nya bostadskomplexet. När diskussionerna pågår under flera veckor eller månader fattas beslut om layouter, utformning och andra viktiga delar. När dessa beslut har slutförts av båda inblandade parter är det sedan dags att gå vidare till nästa fas.

I den andra fasen handlar det om att skaffa tillstånd och andra handlingar som är nödvändiga för att byggnadsarbetet ska kunna påbörjas. Detta inkluderar att skaffa tillstånd, ritningar och andra relaterade dokument som måste lämnas in till kommunen. När dessa har erhållits och godkänts av alla inblandade parter är det sedan dags att faktiskt börja bygga de nya bostäderna. Under denna period av fysiskt byggande kommer Enskede att anställa många personer.